انواع تابلو های راهنمایی و رانندگی

چند نوع تابلو داریم ؟

  1. تابلوهای بازدارنده انتظامی : دایره ای شکل با نوار حاشیه قرمز رنگ که درون آن ممنوعیت را نشان میدهد
    2.هشدار دهنده اخطاری : نوع خطر را نشان میدهد
  2. آگاهی دهنده یا اخباری : به رنگ ها و شکل های مختلف اند که یا دستوری میباشند یا آگاهی دهنده غیر دستوری


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *